Tillståndsbevis


I början på 1900-talet krävdes intyg för framförande av velociped. Emil Nylund var min morfar.

N:o 1208.

                                   Tillståndsbevis

för Bondesonen Emil Nylund
från Sundby by i Pedersöre socken, hvars
fotografikort vidfästas detta bevis, att färdas med velociped, som för ofvan-
stående registernummer och af fabriksmärket Svaj samt
med fabriksnummer saknar. Pedersöre kronolänsmanskontor, den
5 maj 1917.

Uno Höglund
t.f.

     Lösen:
Nummerbricka 2 mk
Bevis               1  "    20 p:i
          Summa 3 mk 20 p:i


Läs mer:
Den första cykeln i Nykarleby av Einar Hedström.
Mitt trampbilskörkort.