Fältskärns berättelser

Utgivet 1884 på Albert Bonniers förlag och med illustratoner av Carl Larsson.