------ FÖRFATTARSTIGEN ------

Den ca fyra kilometer långa Författarstigen som öppnades den 1 juli 2020 är Nykarleby stadsbiblioteks gåva till kommuninvånarna med anledning av Nykarleby stads 400-års jubileum.

Projektet har förverkligats tack vare bidrag från Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Svenska folkskolans vänner och Nykarleby stad.

I arbetsgruppen på biblioteket har Anne-Lie Haglund, Johanna Häggblom och Catrin Wiik ingått. Projektledare är Monica Sandström, som också har gjort texthäftet och layouten. För illustrationerna står Olya Tsikhanchuk.


Utdrag ur artikel i Österbottens Tidning 2020-07-01. Nykarlebyvyer har använts som källa för faktauppgifter. Redan 2001 hade Föreningen Diktens en idé om en s.k. litterär vandring.


*     *     *


Presentation av stigen

Du kan följa stigen från 1–20 eller i den ordning du själv föredrar, ta del av allt på en gång eller dela upp stigen i lämpliga bitar. Här listas författarna och deras
platser, på varje ställe finns en skylt med info om Förtattarstigen.
 

1. Zacharias Topelius, Kuddnäs. Jakobstadsvägen 22. Skylten finns på staketet, till vänster om huvudbyggnaden.
2. Anna-Lisa Sahlström, Nykarleby Museum-Herlers Museum (f.d. Norra tullgården). Jakobstadsvägen 5. Skylt på museets innergård, rakt fram sett från grinden.
3. R. R. Eklund, minnesstenen i Topeliparken. Skylt intill minnesstenen.
4. Nils Erik Forsgård, Ljusparken vid älvstranden. Skylt vid bron till Ljusparksholmen.
5. Mikael Lybeck, Florahemmet (f.d. Lybeckska gården). Lybecksgatan 1. Skylt bredvid minnestavla på väggen mot Lybecksgatan.
6. Peter Sandström, vattentornet. Skylt intill tornets fot.
7. Karin Erlandsson, Rummelbacken. Skylten finns på en lyktstolpe mellan Karleborgsgatan och lekparken.
8. Anita Wikman, Kulturhuset Scala. Skylten på byggnadens framsida.
9. Gösta Ågren, Kårkulla Nyboda serviceenhet, på platsen fanns tidigare Kyrkoby folkskola. Skylten finns intill folkskolans minnessten, vid Nygårdsvägen.
10. Gurli Lindén, skampålen. Skylten finns mitt emot Nygårdsvägen 2 på bergssidan under skampålens minnesskylt.
11. Ulrika Nielsen, Kombikiosken, fanns förr på torget. Skylt på staketet bakom utescenen.
12. Christel Sundqvist, torget. Skylt på staketet bakom utescenen.
13. Kurt Levlin, Normen. Skylt på staketet bakom utescenen.
14. Joel Rundt, kyrkan. Skylten finns vid minnesstenen mellan kyrkan och Sollefteågatan.
15. Robert Åsbacka, Brostugan. Skylten finns på husets vänstra sida, sett från bron.
16. Lars Huldén, Kärleksstigen. Skylten finns snett mitt emot kyrkan, vid bänken sommartid.
17. Dennis Rundt, skolområdet. Skylt finns vid den fyrkantiga sittplatsen mellan kraftverksbron och Kärleksstigen. Där kan du även sitta och betrakta vyn över staden.
18. Thomas Brunell, Floraparken. Skylt i planteringens södra kant, i riktning mot kyrkan.
19. Eva-Stina Byggmästar, Floraparken. Skylten på samma plats som nr 18.
20.

Malin Klingenberg, stadsbiblioteket Topeliusesplanaden 10. Skylten finns i skyltfönstret mot Topeliusesplanaden.


Utdrag ur Introsida och karta på stadens webbplats. Konstaterar att på nykarlebyvyer saknas personsidor i synnerhet om yngre kvinnliga författare. Det beror på att deras texter inte är publicerade på nykarlebyvyer, men de finns i alla fall delvis med på sidan Ny litteratur.Läs mer:
En vandring i skaldernas Nykarleby av Ull-Britt Gustafsson-Pensar.
En vandring i staden.
Innehållsförteckning till Minnesmärken.
Bibliografi.
Prosa.
Presentation av häftet.
Författarstigen leder genom Nykarlebys litterära historia i Österbottens Tidning 2020-07-01.

Författarstigen på stadens webbplats.
(Inf. 2020-07-02, rev. 2022-01-05 .)