Innehåll

För 50 år sedan. 1941

Anders Gästrins ”testamente” 1891

Cecilias och Susannes dop 1965

Historien om en dopkolt

Dopen generations- och grenvis 1903–
Statistik och dopen kronologiskt
 

För 50 år sedan.
[1891]

     Organisten Gästrin har förärat kyrkan en av honom själv tillverkad, med vackra sirater prydd fot för dopfunten, på vilken han nedlagt mycket arbete och som vittnar om god smak och stor skicklighet samt om hans kärlek till den kyrka, där han under mer än 50 år med sin orgelmusik förhärligade gudstjänsterna.


Österbottniska Posten 1941.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.
(Inf. 2005-09-10.)

*     *     *

Anders Gästrins ”testamente”

publicerat på dagen 113 år efter att det skrevs

 


Gästrins dopfunt.
Foto: F.L. juli 2005.

Detta är den ”papperslapp” som orgelnist Gästrin inneslöt i den dopfunt som han snidade. Dopfunten restaureras som bäst (november–december 2004) av Helge Hedman, av vilken jag fick en kopia av lappen och som du nu även får en kopia av.

 

Jag Undertecknad Blefv Orgelnist här i Församl=

ingen 1840 i September mån nu har vi 1890

på 1840 var jag på 20 de året och nu när

jag skrifver detta är jag på 71 första året

ok då gorde jag denna Dop font till Ett

minne Efter mig. Såleds har jag varit

Tjenst görande här i församlingen i 51 år

och sköter Enu min Tjenst men huru lenge

vet jag Ej.

 

Pa den Tiden har här varit .6. prostar

och .5. kapplaner; .2. sockne adunter

och Hjelp Präster närmare 30 och så har här

varit .3. klockare, .3. väcktare 4 kyrko värdar

alla Dessa hafva varit här under min tid

och .3. Bjskoppar


Nykarleby den 20 de

December 1891

Anders Gästrin

    Orgnist


Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2004-12-19.)

*     *     *

Cecilias och Susannes dop 1965Gästrins dopfunt till vänster vid mina småsystrar Cecilias och Susannes dop söndagen den 26 september 1965. Övriga personer på bilden: pappa Nils, Janet, Fredrik, Viviann och mamma Doris Liljeström.


Dopförrättare var pastor Runar Still, då boende på Vernamo. Susanne till vänster bär den dopkolt som för första gången användes vid min morfar Emil Nylunds dop år 1903. Cecilia bar en kolt från mormors sida.

Eftersom Lennart Segerstråle den dagen råkade vara i kyrkan för att titta på sina 25 år tidigare utförda glasmålningar, var också Hufvudstadsbladets lokalreporter Vilhelm Nyby på plats och förevigade tillställningen.

 

*     *     *

 


Hufvudstadsbladet 1965.
Carl-Erik Wingren tillhandahöll.
(Inf. 2016-01-14.)

*     *     *

Historien om en dopkolt

Sedan dess har dopkolten många gånger kommit till användning inom släkten Nylund från Pysbacka (f.d. Grägg hemman) mitt emot Sundby skola i Pedersöre och den har åkt fram och tillbaka mellan Österbotten, Nyland, Åland och Sverige. Utöver de 37 tillfällen som är upptagna här har den åtminstone ytterligare en gång använts av släkt till släkten.Början till sammanställningen gjordes av mor Doris 2009. Då fanns 29 namn på listan.
Förstoring.

*     *     *

Dopen generations- och grenvis


Förklaring
Kursiv Bar ej kolten vid dopet/är ej döpt, men är med för släktsammanhanget.
? Okänt om kolten bars vid dopet.
1... Första siffran anger generation.
0.1... Andra siffran och framåt anger gren.
   
  1.1 Emil Nylund 
1903
        1.2 Einar Nylund?
1907
      1.3 Lina Sundvik?
1909
    1.4 Anna Rehnfeldt?
1912
 
                             
  Generation 2 Generation 3 Generation 4 Generation 5   Generation 2 Generation 3 Generation 4   Generation 2 Generation 3   Generation 2  
                             
  2.1.1 Doris 
3.1.1.1 Janet 4.1.1.1.1 Emily 5.1.1.1.1.1 Alessia
  2.2.1 Marita
2.3.1.1 Greger 4.2.1.1.1 Viktor
  2.3.1 Kristina 
2.3.1.1 Glenn   2.4.1 Alf  Rehnfeldt 
 
           Liljeström       5.1.1.1.1.2 Aaron            Lillström   4.2.1.1.2 Vanessa
            Södergård                      
      4.1.1.1.2 Jonathan 5.1.1.1.2.1 Ea                    
        5.1.1.1.2.2 William   2.2.2 Bengt
2.3.2.1 Tommy 4.2.2.1.1 Madelen
  2.3.2 Birgitta 
       
      4.1.1.1.3 Jesper 5.1.1.1.3.1 Nathalie           Nylund   4.2.2.1.2 Joanna                    
        5.1.1.1.3.2 Miranda       4.2.2.1.3 Emil            
        5.1.1.1.3.3 Leon   2.2.3 Bjarne
2.3.3.1 Kenneth     2.3.3 Hedvig 
2.3.3.1 Kari      
                    Nylund 2.3.3.2 Benny               Saksa           
    3.1.1.2 Viviann 4.1.1.2.1 Emil                      
      4.1.1.2.2 Joel  5.1.1.2.2.1 Helena   2.2.4 Margot
2.3.4.1 Rebecka              
      4.1.1.2.3 Victor 4.1.1.2.3.1 Elsy            Gauffin 2.3.4.2 Fredrik              
                             
    3.1.1.3 Fredrik 4.1.1.3.1 Ingrid                      
                             
    3.1.1.4 Susanne
4.1.1.4.1 Elias                      
      4.1.1.4.2 Aurora                      
                             
    3.1.1.5 Cecilia 4.1.1.5.1 Annie 5.1.1.5.1.1 Erik                    
      4.1.1.5.2 Malte                      
      4.1.1.5.3 Trude 5.1.1.5.3.1 Noomi                    
                             
  2.1.2 Ulla
3.1.2.1 Patrick 4.1.2.1.1 Isak
                     
          Cederberg   4.1.2.1.2 Moa                      
  S:a 6 14 9   0 3 5     2      

(Inf. 2016-02-07, rev. 2023-10-29 .)Statistik och dopen kronologiskt

Några noteringar:

 • Ingen i andra generationen döptes i kolten.
 • Namnet Emil förekommer i generation 1, 4 och 5.
 • Kolten har använts alla decennier sedan 1950-talet:
  - 50-talet: 1 gång
  - 60-talet: 8 gånger
  - 70-talet: 1 gång
  - 80-talet: 6 gånger
  - 90-talet: 7 gånger
  - 00-talet: 6 gånger
  - 10-talet: 6 gånger
  - 20-talet: 4 gånger
 • Kolten har använts i tre av fyra grenar.
 • Kolten har använts i fyra av fem generationer.
 • Fem dop har skett i Lilla kyrkan i Borgå.
 • Sven Domars, kyrkoherde i Pedersöre samt mammas konfirmationspräst, har förrättat sex dop.
 • Runar Still har förrättat fyra dop.
 • Lars Schmidt har förrättat tre dop.
 • Tre präster, Stefan Eriksson, Juanita Fagerholm Urch och Lars-Henrik Höglund har förrättat två dop.
 • Kolten har flest gånger burits av barn födda i Österbotten (Ö, drygt hälften), därefter Nyland (N), så Åland (Å) och minst i Sverige (S).
 • Kolten använd flest år i rad: 4 (2003–06).
 • Kolten använd flest gånger under ett år: 4 (1965).
 • Moa döptes jämnt 100 år efter Emil.
 • 16 av de döpta var gäster på mitt 50-årskalas.
 • Första dopet förrättat av en kvinnlig präst, Juanita Fagerholm Urch, skedde 1988.


Pågående arbete och vissa uppgifter är ej kompletta och kan vara felaktiga.

                       
    Namn Dopdatum   Präst Plats Födelse-
ort
 
1 Emil 1903     Pedersöre Ö        
                       
2       Janet 1957   Sven Domars Hos farmor, Isakas, Nykarleby lkm Ö        
                       
3       Viviann /11 1960   Runar Still Hemma, Nykarleby Ö        
4       Fredrik 22/9 1963   Runar Still Hemma, Nykarleby Ö       Foto
5       Kari 19/5 1965   Selim Melin Rosenlund, Pedersöre Ö        
6       Susanne 26/9 1965   Runar Still Kyrkan, Nykarleby Ö       Foto
        Cecilia 26/9 1965   Runar Still Kyrkan, Nykarleby Ö       Foto
7       Glenn 1965?     , Jakobstad Ö        
8       Patrick 13/8 1966   Bo-Jarl Klingenberg Hos farmor och farfar, Lillby Ö        
9       Greger 5/8 1966   Mikael Sandell Jeppo Ö        
                       
10       Tommy 25/2 1973   Sven Domars Hemma, Sundby Ö        
                       
11           Emily 14/8 1981   Sven Domars Hos farmor och farfar, Munsala   N      
12           Jonathan 11/11 1984   Sven Domars Hos mormor och morfar, Nykarleby   N      
13           Jesper 15/2 1986   Anders Gustav Stjernberg Hemma, Vanda   N      
14           Emil 6/9 1986   Sven Domars Hos mormor och morfar, Nykarleby     Å    
15       Rebecka 13/12 1987   Börje Julin Kyrkan, Sollentuna       S  
16           Joel 11/3 1988   Juanita Fagerholm Urch Kyrkan, Mariehamn. (Ett av de första barnen i Finland som döptes av en kvinnlig präst. Hon prästvigdes söndagen innan och den 11 var fredagen efter.)     Å    
                       
17           Annie 7/3 1990   Lars Schmidt Lilla kyrkan, Borgå   N      
18           Victor 28/4 1990   Juanita Fagerholm Urch Kyrkan, Jomala     Å    
19           Malte 28/9 1991   Lars Schmidt Lilla kyrkan, Borgå   N      
20           Trude 12/3 1994   Lars Schmidt Lilla kyrkan, Borgå   N      
21           Elias 5/11 1994   Henry Byskata Hemma, Nykarleby Ö        
22           Aurora 6/6 1998   Bo-Göran Klingenberg Hemma, Nykarleby Ö        
23           Isak 11/7 1999  

Bo-Göran Åstrand

Hos farmor, Sandsund Pedersöre Ö        
                       
24           Moa 9/11 2003   Jan-Erik Nyman Hemma, Björnviken Jakobstad Ö        
25           Madelen 6/6 2004   Hans Häggblom Flynängens bönehus, Kållby Ö        
26           Joanna 19/11 2005   Stefan Eriksson ”Hos Fammos och faffas”, Sundby Ö        
27           Ingrid 29/10 2006   Joakim Wikström Slottskapellet, Drottningholm       S Foto
28                Alessia 22/3 2009   Namngivning Hos momor och morfar, Esbo   N      
29                Emil 24/5 2009   Stefan Eriksson Hemma, Sundby Ö        
                       
30           Viktor 2010   Johan Klingenberg Hos farmor, Jeppo Ö        
31                Aaron 27/1 2013   Namngivning Hos farmor och hennes man, Esbo   N      
32                Nathalie 12/5 2012   Lars-Henrik Höglund Hos farmor och farfar, Esbo   N      
33                Miranda 26/102014   Lars-Henrik Höglund Hos farmor och farfar, Esbo   N      
34                Vanessa 15/5 2016   Henrik Östman Hos farmor, Jeppo Ö        
35                William 18/6 2016   Namngivning Hos farmor och farfar, Esbo   N      
36                Elsy 4/12 2021   Jessica Bergström Mariehamns kyrka     Å    
37

               Erik

9/1 2022  

Elefteria Apostolidou

Lilla kyrkan, Borgå   N      
38

               Leon

30/9 2023   Antti Pohjolan-Pirhonen Hos farmor och farfar, Esbo   N      
39

               Noomi

22/10 2023   Marina Smeds Lilla kyrkan, Borgå   N     Foto
              19 14 4 2 S:a 39

(Inf. 2016-03-15 .)


Läs mer:
Bild av ”testamentet”.
Anders Gästrin av Erik Birck.
Livet på Pysbacka av Doris Nylund.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2004-12-19, rev. 2023-10-29 .)
 

 

2

3

4

6

Bo-Göran Klingenberg

Juanita Fagerholm Urch

Lars Schmidt

Runar Still

Sven Domars

Bo-Göran Åstrand

Stefan Eriksson

 

 

 

Bo-Jarl Klingenberg

 

 

 

 

Börje Julin

 

 

 

 

Hans Häggblom

 

 

 

 

Henry Byskata

 

 

 

 

Jan-Erik Nyman

 

 

 

 

Joakim Wikström

 

 

 

 

Mikael Sandell