Till stadsstyrelsen i Nykarleby

Nykarlebynejdens Släkt- och Bygdeforskare r.f.

 

På vårt senaste styrelsesammanträde kom frågan om första delen av Nykarleby stads historia till diskussion.
     Som bygdeforskare ligger det oss varmt om hjärtat att den äldsta delen av stadens historia skrives. Dock vet vi, att arbetet inte är så lätt och materialet svåråtkomligt.
     Vi är medvetna om att det för ett antal år sedan tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att påbörja arbetet med boken.
     Vi dristar oss därför  tro att arbetet kan verkställas snarast möjligt.
     Visserligen är det några år till år 2020, då staden fyller 400 år, men åren går snabbt i historiska sammanhang.*
     Hoppas vår ”påminnelse” uppfattas positivt.

Nykarleby den 5 december 2011

Nykarlebynejdens Släkt- och Bygdeforskare r.f.

Ordf.
Stig Haglund
Sekr.
Putte BäckStig Haglund tillhandahöll.
(Inf. 2011-12-18.)


*     *      *


Som synes nedan i utdrag ur Stadsstyrelsens protokoll, togs ärendet upp en vecka efter dateringen, men det blev ingen större respons:

(Inf. 2013-05-05.)


Läs mer:
Nykarleby tidiga historia dröjer av Leif Sjöholm.
(Inf. 2011-12-18, rev. 2016-01-01 .)