Hoppet
Seminariets elevkonvents tidning
Julen 1955Livius och Nykarleby

Den kända romerska skalden Livius vistades, som känt är, ofta i landsflykt på grund av alltför moderna alster. Bl.a. säger legenden att han en sommar vistades i Fäboda. Vid utgrävningar i referensbiblioteket har man nu påträffat en dikt av honom, skriven på lysande taxameter. Den skildrar, på Livius sätt, i mästerligt överdrivna fötter en dramatisk händelse i Nykarleby historia:

 

 

Stodo vid Nykaby älv Aravahusen de bägge
fyllda i ett voro borden av ljuvliga, doftande rätter
näsborrsvidgande burkar insöpo crubbets aromer,
in de störtade sedan och rättvisa gjorde åt maten.
Kniv och gaffel som trumpinnar gick, och föga blev över.
Azurskiftande mujkor och sirligt skrynklade russin
skvulpo i bukhålans djup uti mjölk och sju alnars magsaft.
Lillgoverkalstrande gurkor trängdes i tålig väntan,
gasutvecklande ärter mullrande upplösning mötte,
ödmjuka kåldolmar virade hädan sin skylande svepning
och föllo samman i stoft. Icke så den förtörnade tekorv.
Orolig, snarlik en vålnad han irrade kring i det inre,
ingen begravning han fått! han saknade senap på magen.
Därför gick han igen, och kom upp tillsammans med likar.

Djupt bekymrade detta den magfyllnadslöse Lucullus.
Varande tungans slav han gick till en matvaruhandel
inköpte där en burk med korvsenap från Capistrano.
Käre läsare, märk! huru åskmålnen samman sig hopa!

In uti kosthållets sal bragtes burken med gyllene krydda.
Många var tungorne där, vilka ville sitt smaksinne reta.
Öppnades locket snabbt. Envar fick smakprov på fatet.
Lukten av bränt porslin uppfyllde plötsligt gemaken,
de som smakat på smeten sig skyndade genast till brandkårn
och man skruvade snarast sigillet fast uppå brygden.
         En med tunga av bark
         sade att kryddan var stark

Våldsam gasbildning vidtog i solens värmande strålar,
locket knakade, innifrån pressat av hundra och sju atmosfärer.
Pang! explosionens tryckvåg krossade flertalet fönster.
Gasmaskförsedda burkarne avåto nästa förplägning.

Häxbrygden kommit gafflar att sloka likt torkade blommor.
Knivarna krullade sig likt ett kalvskinn i solen,
locket på kryddan flagade av likt ett löv uppå hösten
och i ett hörn av salen man viskande uppgjorde planer.

Bort skulle otyget nu, svuro män utan fruktan och tadel.
Väl många burkar ren dånat av i den giftiga gasen,
väl många ögon grät strida tårar i gröngula töcknet,
väl mycket målning föll ned uti flagor från vissnade taket,
Sade och lyfte de häxbrygden ut uppå fingrar beklädda med asbest.
Utmed vägen de skredo, men ångan steg upp uti dunster,
skator och sparvar kvidande ner ifrån himlarne föllo,
hästar som kommo på vägen sig vände helt om uti sporrsträck.
Slutligen dystra skaran kom fram till bron som gick tvärsöver älven.
Hördes ett ljudeligt plask, och smörjan bortfördes av strömmen.
Lättade burkarne vände åter till matbordets tusende fröjder.

Men sedan dess har i Bottniska viken all fiskfångst helt gått åt skogen,
näten falla i bitar så fort de har kommit i vattnet,
havet mest av allt liknar en starkare kryddad fisksoppa
och de arma, som levande fångas, kan endast brukas till lutfisk.

     (Översatt fr. lat.) -nsg-
Redaktionen:

Paavo Norkko
Karl Grönstrand
Olof Åström
Boris Sillman
Nils Holmström
Karl Salmio [senare Sahlgren]


Hoppet, seminariets elevkonvents tidning (julen 1955). Första numret utkom 1884.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Ett helt nummer från 1959.
Seminariet i kapitlet Fakta.
(Inf. 2007-02-07, rev. 2008-01-20)