Jultankar

Under den mörka hösten fly våra tankar ofta till julen. Den är ett efterlängtat avbrott i de ändlösa skoldagarna. Ju närmare julen man kommer, desto långsammare släpa sig dagarna fram. Men efter julaftonen försvinna dagarna efter varandra och innan man vet ordet av är det trevliga jullovet slut.

Vi nordbor tycka att det är ej är någon riktig julstämning, om inte den vita snön betäcker marken. Vi hoppas att vi i år får en trevlig jul med gnistrande, vita drivor, snötyngda granar och rimfrostklädda björkar. Något annat som nödvändigt behövs för att kunna fira jul på äkta nordiskt sätt är julgranen. Utan en sådan skulle man ju knappast veta av, att det är jul. Och julklapparna sedan! Alla vilja vi förstås få många och vackra gåvor, som vida överglänser de andra, hur präktiga dessa än äro. Det är Jesus Kristus. Skulle den ej vara den bästa, given av Gud själv åt människorna.

Vid jultiden minns man så mycket trevligt. Man minns hur man som liten gick ut på trappan för att titta på den härliga Betlehemsstjärnan, och hur man tidigt om julmorgonen väl nedpackades i en släde och åkte till kyrkan. Kanske man också påminner sig det djupa intryck som sången och julevangeliet gjorde på en.

Må vi alla gå att fira den heliga högtiden med vackra tankar och minnen.

En trevlig jul tillönskas juniorer och ledare av

Ruttan.


Ruth Granholm (1936).


Carl-Johan Eriksson tillhandahöll med kommentaren:


I Missionskyrkan (då Missionshuset) fanns en livskraftig juniorförening på 1930-talet. Jag har tre exemplar av föreningens tidning som skrevs för hand.

Det första numret jag har är från 1930 och det var faktiskt skrivet med skrivmaskin. Pärmbilden är tecknad av den i våra trakter kända konstnären Annie Krokfors, några år innan hon kommit i gång med konststudierna. Tidningen hette då Morgondagg. 1936 ändrades namnet till Daggdroppar.

Höstnumret 1936 är redigerat av Kurt Lobbas, känd av många Nykarlebybor. Det numret på 14 sidor är handskrivet liksom även julnumret 1936.

Julnumret är redigerat av Ruth Granholm som borde ha varit barnträdgårdslärare i Nykarleby. Det är hennes julberättelse jag bifogar undertecknat Ruttan som hon kallades. Hon ägde visst gården på Bankgatan 17.

 


Pärmbilden till julnumret 1936.


Läs mer:
Den handskrivna texten.
Nykarleby Missionsförsamling 1896—1986 av Eric Eriksson.
Lite fakta om Ruth Granholm.
Innehållsförteckning till kapitlet Nykarlebystjärnan.
Detta var lucka nr 10 i Adventskalendern 2011.
(Inf. 2011-12-10, rev. 2011-12-10 .)