Uppvaktning vid
Juthasmonumentet

1808 

13

IX

 2008

 


Någon kunnig får gärna höra av sig och berätta vem vi ser på bilderna!1. Österbottens regemente till vänster och ... till höger. Montage.
Förstoring.2. Kransarna.
Förstoring.3.
Förstoring.

 


4.
Förstoring.5.
Förstoring.

Foto: Lars Pensar.


Läs mer:
Paraden samma dag.
Döbelns dag 2009.
Innehållsförteckning till 1808—09 års krig.
(Inf. 2008-12-03, rev. 2008-12-03.)