Juthas slagfält 1978


Här är vyn fortfarande nästan den samma som i början på 1900-talet.

Foto: Ingrid Schalin i juni 1978.
Lars O. Schalin tillhandahöll.


Läs mer:
Juthas i kapitlet Fakta.
(Inf. 2004-10-10.)