UNDER ARBETE

En hel del uppgifter saknas och vissa kan vara felaktiga. Hör gärna av dig om du har något att tillägga eller dra ifrån!

Företagen
på Kampen

Innehåll

Allmänt
Några milstolpar
 
Företagen gatuvis
Fabriksgatan
Frillmossavägen
Jakobstadsvägen
Kovjokivägen
Kvarnvägen
Pälsvägen
Sandvägen
Åminnevägen
 
Hallarnas tillkomst kronologiskt
Nykarleby stads företagarpris
Allmänna artiklar om Kampen
Kampen i Österbottniska Posten

 


Allmänt

Kampen avsåg ursprungligen fälten och odlingarna på ”slättlandet” öster om staden, men nu är det inte så mycket odlingar längre. När jag regnsommaren 2016 cyklade längs Kvarnvägen, slog det mig att det har hänt väldigt mycket sen slutet av 1960-talet när jag har mina första minnen av området. Då fanns endast Gjuteri/Valimo R Ström och järnvägsstationen vid Kvarnvägen och den slutade vid Grev Tottgatan. Där tog en dammig kärrrväg vid. längs vilken pappa och jag vackra sommarkvällar brukade köra med den från Sundby lånade hästen Jeppe. Vid vägändan fanns Lindskogs snickeri, Heselius kvarn, B. Blomqvists Cykelaffär, Bröderna Sundqvists hönshus och på västra sidan av Jakobstadsvägen Prevex, Karlon, och Nyko Frys som sista utpost i norr. Vid dess södra ände fanns Jakobstads Byggnadstjänst, Westerlunds snickeri och Nykarleby Båtbyggeri.

Tänkte att det var läge att göra en dokumentation, så jag fotograferade byggnaderna i området. I samband med det utökade jag så att dokumentationen skulle gälla alla företag på det utvidgade industriområdet.Södra Kampen från nordväst. Från vänsterkant: Järnvägsstationens lilla dressinskjul, Ströms gjuteri bortom det nybyggda vattentornet, snett bakom det Westerlunds såg byggd av Armas Mäenpää och Jakobstads Byggnadstjänst i högerkant. Kovjokivägen går från vänster- till högerkant.
Foto: Veljekset Karhumäki, detalj ur vykort 1721, 1964. Hela vykortet. Kolorering: Peter Gullback.


En början gjordes i januari 2017, men efter det låg arbetet nere till början av november 2020, när jag fick inspiration efter att Nykarleby Båtvarv och dess efterföljare färdigställts.

Det är en hel del fakta som behöver fås fram, så detta är ett arbete som utförs på lite längre sikt. Försvårande är att många som jag kontaktar inte besvarar frågot. Korrigeringar och kompletteringar mottas som vanligt med stor tacksamhet.

Redovisningen är lite inkonsekvent. Ibland har finns en sida för ett företag som flyttat runt och ibland finna flera företag som verkat i hallen på samma sida.

Det första som förvandlade den lantliga idyllen var järnvägsstationen som byggdes 1948–49 i samband med att man byggde den nya järnvägen. I stadsplanen som upprättades i slutet på 1940-talet fanns stora ännu icke förverkligade planer för Kampen. Senaste större nytillskottet är K-Supermarket invigt våren 2015.

Sommaren 1964 var det så här lantligt där stadens lager nu finns. Hösten 1992 hade det ännu inte heller hänt så mycket.Mathesiusgatans norra ände och Grev Tottgatan med norra Kampen i överkant.
Foto: Rafael Sjöblom, 1965. Förstoring. Kolorering: Peter Gullback.


Enträgna Margite Enlund har jobbat hårt med att söka fram artiklar och annat material ur tidningar. Många har bidragit med uppgifter: Elin, Karl-Erik och Tom Nylund, Jan-Otto Rasmus, Tomas Kantola, Rolf Kula, Leif Strengell, Rolf Wallendahl, Kurt Vienonen, Marianne Myllymäki, Börje Lindén, Stig ”Stickan” Andersson, Ann-Louise Dahlin, Ralf Häggblom, Ann-Len och Göran Olson, Yvonne Högholm, Jan Sundqvist, Anders och Eivor Åbro, Johan Willman, Frits Olaussen, Ann-Catrine Enlund, Robert Frostdahl, Stefan Nyman, Lena Salonen, Daniel Finell, Saija Söderlund.

Och som vanligt är detta med årtal en vansklig vetenskap. De kan avse så många olika tidpunkter, t.ex:

 • När beslut om något tas.
 • När tillstånd fås.
 • När något sätts igång.
 • När något tas i bruk.
 • När något slutbesiktigas.
 • När något invigs.
 • När något införs i officiella register och det är en vetenskap i sig:
  • Handelsregistret.
  • Skatteförvaltningens basuppgifter.
  • Förskottsuppbördsregistret.
  • Momsskyldighet.
  • Arbetsgivarregistret.
Några milstolpar

 • På 1600-talet började Åminnevägen användas. Den blev en del av postvägen runt Bottenviken.
 • På 1890-talet uträtades Kovjokivägen, så att den fick samma infart som nu i stadens östra del. Den norra, från Jakobstad kommande vägen, upptog i sig vid Kampen invid Kuddnäs den sista biten av den från Kovjoki ledande vägen. Denna gemensamma infart begagnades ännu många år efter det att järnvägen och Kovjoki station tillkommit.
  Einar Hedström (1958), sid. 43.
 • 1917 började NIK idrotta på lindan där Heselius och Fors senare byggde kvarnen.
 • 1947? byggdes Kvarnvägen mellan Kovjokivägen och Grev Tottgatan.
 • 1947 skissade Hilding Ekelund på en stadsplan där bostäder skulle finnas på västra delen.
 • 1949 invigdes den nya järnvägen.
 • 1952 färdigställdes Jakobstadsvägen.
 • 1954 brann Kampen-transformatorn.
 • 1961 brann Kampen-transformatorn igen.
 • 1966 beslöts att Frillmossavägen skulle anläggas.
 • 1974 byggdes Kvarnvägen mellan Grev Tottgatan och Prevex.
 • 197? byggdes Kvarnvägen mellan Prevex och Jakobstadsvägen.
 • 1979? byggdes Sandvägen.
 • 1980? byggdes Fabriksgatan.
 • 1983 revs järnvägen.
 • 2006 byggdes rondellen vid korsningen Jakobstadsvägen-Åminnevägen-Kvarnvägen.
 • 2011 på hösten påbörjade andra etappen av Södra Ringvägen (Kovjokivägen–Jeppovägen).
 • 2017 invigdes Guldpennan i rondellen.Kvarnvägsskylten 2016.Företagen gatuvis

    Förklaring
    Abcd= företaget verksamt nu
    0000= företaget hyrde lokal
    *      = under arbete
    Udda nummer på gatornas västra och jämna på deras östra sidor.
   

Nr

År

Gata/Företag

     

1

 

Kvarnvägen

 

AB Sunpe OY, Peter Sundfors, VVS-arbeten. 16.7.2009

  1987? Ny-Mallen

2

   
2013 Ungdomslokalen Pepparkakshuset
  2004/5 Konstskolan/staden
  1997 Nykarleby Spåntak
  1985? Nykarleby Bilservice
  1962 Ströms gjuteri

3

   
 

Elinstallationer K. Wallin

    Reijo Hienovirta
   

Nykarleby El-Affär Ab Oy
Webbplats.

4

 

 

  Kvarnvägen 4
   

GB-Marin

   

Nymar Boats AB

  1988 MK Bygg
  1978 AK-Glas
  1973? Fors järn- och glas

5

   
2013?

Vatek Ab

2000 Tomas bilmåleri
Flyttade 2013 till Jakobstadsvägen 26.
     

6

  Kvarnvägen 6
    Lilla My

 

2002

Oy Kvarnens Interior Ab

  2000 Oy Kvarnens Interior Ab
  2000 Tomas bilmåleri flyttade tvärs över vägen till egen hall på Kvarnvägen 5.
  1996 Tomas bilmåleri
  1991 InredningsCenter Kb
  1987 Kewentor
  1981

Frill-Bil

7

   
2003 Ab HS-Logging Oy
  1998/9 Ab HSB Strandberg Oy

8

   
  Obebyggd.

9

   
 

Johanssons Transport AB

10

   
  Kvarnvägen 10

 

199?

NY-JA IAQ Ab

  199? Lindvalls måleri
Flyttade till Pälsvägen 4 senast 2012.
  1984 Ab Nykarleby Pälsningscentral
  1979 BSB Mekan
  197? Bröderna Sjöholm?
  1974 Bilverkstad L. Anttila

11

   
1988

F:ma Rolf Kula T:mi

12

 
1981

Oy Sandbergs Bageri Ab

  1973 Valioravinto


13

   
1988

Nykarleby Lastbils Central Ab

  1982? Kaukokiito
  1974 Luontaistukku, Ingmar Finne och Marja-Liisa Kennola
Flyttade 1976 till egen lokal på Kvarnvägen 16.
  1948 Nykarleby järnvägsstation
Trafiken upphörde 1982.

14

   
1986 JNT:s telemast

15

   
1985? Ekorosk återvinningsstation

 

16

2012 Oy Pre-Print Ab
Flyttade 2017 till Jakobstadsvägen 24.

 

2007

NT Drivers AB

 

2006

NT Logistics AB

 

2000

NTA Trans AB

 

2000

NTB Trans AB

  1998 Tremar
Köptes 2008 av Tomas Autoproduct. Heter nu Kaspro.
  1995 Oy Scandi Net Ab flyttade till Kvarnvägen 23.
  1992 Oy Scandi Net Ab.

 

1987

NTC Transport Ab

  1976 Luontaistukku
Före i järnvägsstationen. Lades ner vid årsskiftet 1985–86.

17

   
2002

AB Svanmet OY, Juro Clean

18

   
  Ingår i 20.

19

   
2006

Nykoprint Ab

     

20

1973

AB Nykarleby Kraftverk *

 

 

Kovjoki Vatten AB
Webbplats.

     

21

  Sigges Däck Ab
Fanns tidigare i f.d. Pevex lokaler.
Webbplats.

 

 

K.I.B. Trans Ab/Nykarlebud **
Flyttade till Conradigatan 201?.

22

   
  Ingår i 20.

23

   
2002

K. V. Blomqvist AB

 

 

OY Trawlman AB

 

1994

Scandi Net Ab Oy

  1988 Kuusikartano Oy

24

   
2016

Alko

  2015 K-Supermarket Nykarleby

25

   
1973

Nykarleby kraftverks Transformatorstation

27

   
1990 Nykarleby församling
  1987 Ab Karment Oy
  1984 Lindskogs snickeri
  1963 Lindskogs snickeri
   

1

 

Fabriksgatan

1997 Oy Botnia Marin Ab
  1993 Sunwind Yachts
  1987 Oy Sunwind Ab
  1972 Oy Nykra Ab
  1964 Nykarleby Båtvarv

2

   
2014

Ab TorAFors Oy

     

5

   
2008 Nykarleby kraftverk Fjärrvärme
    Jakobe
  1988 Krossgrus Ab
  1982 Nykobe

7

   
1983

Norcar Automation Ab **

10

   
 

NY-JA Sotnings och fastighetsservice Ab *

11

   
1980

Scandi Yachts Ab Oy

12

   
2002

Blomström Transport Öb

  1991 American Parts
  1986 American Parts
  1986

Daniel Envik

14

   
 

Byggtjänst Eng *

16

   
  ????? *

18

   
  Ab Helsing Transport Oy *
     

20

2008

Oy Ax-Filter Ab

     

22

2012? Nykarleby Monteringstjänst Ab

24

 

Jakobstadsvägen

2013 Restaurang Campen
  2020 Pals, f.d. Oy Pre-Print Ab
  2017 Oy Pre-Print Ab
Flyttade från Kvarnvägen 16.
    Hemvårdens utrymmen
  2014 Strökeri, Ralf Ström
  1996 Tremar
Flyttade inom fastigheten.
  1990 Sigges Däck, Sigvard Hertén och Henrik Österlund
    Studio finlandssvenska röster. Slutade 2006.
    Ab Malbas Oy
Värmesystem för industriugnar.
    Tremar
    JG Bilar
  1989 Konstskolan
  1958 Prevex *
Flyttade i etapper fr.o.m. 1973 verksamheten till nya anläggningen, som utbyggts i många etapper, på andra sidan Jakobstadsvägen, nr 31.
  1947? Övergaards snickeri SOWO Oy-Ab, Öivind Övergaard
Grundat 1945, fanns 1946 i Nystan.

26

   
20?? Posti/IItella
    Kaspro, Niklas Nygård
  2013 Mekonomen
Upphörde 2019.
  2008 FB-Marine Ab
  2007 Sandqvists möbelaffär
  1972 Abeko
  1961 Karlon

27

   
2002 Tavast Lektris
  1986 Eltre
  1948 Fors & Heselius kvarn
     

29

2014 CNC-design
Webbplats.
  1984 Blomqvistst hyrde ut.

 

1954

Cykelaffär B. A. Blomqvist

31

   
1973 Prevex *

36

   
 

Nyko *

  1964 Nyko Frys *
  1981 Feora
Webbplats.
    Nykarleby Minkfood?

39

   
1992

Kaiser Eur-Mark Oy Ab

     

43

201? FoxCraft Ab
Webbplats.
Årets företagare 2014.
   

1

 

Frillmossavägen

2003 S-market Nykarleby
  1992 Spar-Ostro
  2016 Nykarleby El-affär
  2005 Alko
Flyttade hösten 2016 til K-Supermarket.
  2015? Posti
  2002 Posten (Årsskiftet 2003.)
  2005 ABC S-market (Ersatte Neste 24 automat.)
  2019 Trygga Räkan
    Strökeri Fiskrökeri.
  1992 Teirbolagen, Håkan Teir-Siltanen
Silona köptes.
  1992 Neste 24 automat
  1990 OstroCenter
  1980 Ostrobotnia Päls
Konkurs 1990.
  196? Bröderna Sundqvists hönshus
     

2

2016

R&R Frostdahl Ab Oy
Ny hall byggdes på tomten.

  2012 Hallen brann.
  2009? Nykarleby Monteringstjänst Ab
  20??
Oy Pre-Print Ab
Flyttade till Kvarnvägen 16 efter branden.
  2000 Ab PMP Invest Oy,Stefan Nyman.
  1979

Nykarleby Pälsningscentral Ab. Konkurs 1988.

?

   
1966 Bröderna Sjöholm *
   

 

 

Pälsvägen

4

 

Lindvalls Måleri Kb
Flyttade senast 2012 från Kvarnvägen 10.
Webbplats.

  2014? Minage Ab
Grundat 2014. Beläggning och överdragning av metall. År 2020 på Torpvägen i Jakobstad.
  2001 Ab PMP Invest Oy, Stefan Nyman
  1996?
EK-Finland Oy, Elektroniikka Kierrätys Finland OY
  1992
Holman Trading och Master Boats. Konkurs 1994.
  1988? Ab Pälsvägen köpte. (Eller 1989.)
  1986 Nykarleby Pälsningscentrals andra hall. Konkurs 1988.

 

 

1

 

 Kovjokivägen 

1960

Jakobstads Byggnadstjänst Ab

   
   

Sandvägen

4

1979 Svarvars Trävaruhandel
Årets företagare 2011.
Efter att omfartsvägen byggdes är adressen Bangatan 39.
Webbplats.
     

4

1991 Ab Nykarleby Eko-paint Oy
   

2b

 

Åminnevägen

2014 Ingsvas bussdepå.
    ”Kugghjulstillverkare”
  1955 Fiskfryseri

24

   
1965 Farm-Frys *


Hallarnas tillkomst kronologiskt

1947? Övergaards snickeri SOWO Oy-Ab, Öivind Övergaard
Grundat 1945, fanns 1946 i Nystan.
Jakobstadsvägen 24
1948 Fors & Heselius kvarn Jakobstadsvägen 27
     
1954

Cykelaffär B. A. Blomqvist

Jakobstadsvägen 29
1955 Fiskfryseri Åminnevägen 2b
     
1960

Jakobstads Byggnadstjänst Ab

Kovjokivägen 1
1961 Karlon Jakobstadsvägen 26
1962 Ströms gjuteri. Kvarnvägen 2
1963 Lindskogs snickeri Kvarnvägen 27
1964 Nykarleby Båtvarv Fabriksgatan 1
Nyko Frys Jakobstadsvägen 36
1965 Farm-Frys Åminnevägen 24?
1966? Bröderna Sjöholm Frillmossavägen
196? BrödernaSundqvists hönshus Frillmossavägen 1
     
1973 Valioravinto Kvarnvägen 12

AB Nykarleby Kraftverk

Kvarnvägen 18–22

Transformatorstation

Kvarnvägen 25
Prevex Jakobstadsvägen 31
1973? Fors järn- och glas Kvarnvägen 4
1974 Bilverkstad L. Anttila
Kvarnvägen 10
1976 Luontaistukku Kvarnvägen 16
1979

Nykarleby Pälsningscentral Ab.

Frillmossavägen 2
Svarvars Trävaruhandel Sandvägen 4
     
1980

Scandi Yachts Ab Oy

Fabriksgatan 11
1980 Ostrobotnia Päls Frillmossavägen 1
1981

Frill-Bil

Kvarnvägen 6
Feora Jakobstadsvägen 36
1982 Nykobe Fabriksgatan 5
1983

Norcar Automation Ab

Fabriksgatan 7–9
1985? Ekorosk återvinningsstation Kvarnvägen 15
1986

Daniel Envik

Fabriksgatan 11
Nykarleby Pälsningscentral Pälsvägen 4
JNT:s telemast Kvarnvägen 14
1987? Ny-Mallen Kvarnvägen 1
1988

F:ma Rolf Kula T:mi

Kvarnvägen 11
Kuusikartano Oy Kvarnvägen 23
     
1991 Ab Nykarleby Eko-paint Oy Sandvägen 4
1992

Kaiser Eur-Mark Oy Ab

Jakobstadsvägen 39
1998/9 Ab HSB Strandberg Oy Kvarnvägen 7
     
2000 Tomas bilmåleri
Kvarnvägen 5
2002

AB Svanmet OY, Juro Clean

Kvarnvägen 17
2004 Ab Helsing Transport Oy Fabriksgatan 18
2006

Nykoprint Ab

Kvarnvägen 19
2008

Oy Ax-Filter Ab

Fabriksgatan 20
     
2010? FoxCraft Ab Jakobstadsvägen 43
2012? Nykarleby Monteringstjänst Ab Fabriksgatan 22
2014

Ab TorAFors Oy

Fabriksgatan 2
2015 K-Supermarket Nykarleby Kvarnvägen 24
2016

R&R Frostdahl Ab Oy

Frillmossavägen 2
     
  Nykarleby El-Affär Ab Oy Kvarnvägen 3
  Johanssons Transport AB Kvarnvägen 9
  K.I.B. Trans Ab/Nykarlebud Kvarnvägen 21
  NY-JA Sotnings- och fastighetsservice Ab Fabriksgatan 10
  Byggtjänst Eng Fabriksgatan 14
  ????? Fabriksgatan 16Nykarleby stads företagarpris

Cirka hälften av företagen har förärats Nykarleby stads företgarpris som består av ett diplom och en blomsterkvast. Företagrföreningen utser vinnare.

2019: Oy Nykarleby El-Affär Ab 
2018: Kovjoki Mekan
2017: Wargendahl
2016: NTC Transport
2015: Jeppo Biogas [Slamson]
2014: Fox Craft
2013: Kronqvist Bolagen
2012: MP Creative Metal
2011: Svarvars Trävaruhandel
2010: Djurklinik Losvika
2009: Nykarleby Fastighetsservice
2008: PF Engineering
2007: Sundells Bageri
2006: Svanbäcks Bussar
2005: NykarleBud
2004: Mats och Ulla Henriksnäs
2003: Nylund Brage Ab
2002: Jeppo Potatis
2001: Scandi-Net
2000: Yngve Nysten
1999: Elektr. kierrätys / Anders Luukkonen
1998: Kaasusuunnittelu /T:mi Kerstin och Leo Alho
1997: Fero Design
1996: Nykarleby Spåntak
1995: Eur-Mark
1994: Nykoprint
1992: Restaurang von Döbeln
1991: Inredningscenter
1990: Tremar


Från stadens webbplats,
(Inf. 2021-01-05.)

Läs mer:
Alla sidor där Kampen nämns.
(Inf. 2017-01-05, rev. 2021-01-18 .)