”Koddpråmen

Jag såg att du söker gamla bilder om just det som vi hittade när vi tittade igenom gamla bilder efter min svärfar Gunnar Grahn. Personerna på bilderna är han och hustrun Karin. Ser man riktningen på transporten ser det ut som om man hämtar hem kvigorna.
     Det var kvigorna som fick gå på sommarbete på Gustav Grahns marker och kring Charlottenlund. En stor del av sommaren bodde folk ute på Alören. Man hade också mjölkande kor på skären, för bakom ”storvillan” fans en iskällare i vilken man förvarade mjölken. Efter höbärgningen fördes också hästarna ut till Alören.
     Jag har också sett foton från vintern då man tog upp is ur vattnet utanför Charlottenlund, men de vet vi för tillfället inte var de finns.
     I augusti år 1967 tog en svår storm pråmen. Kanske ingen mera var intresserad av den; ägaren Gustav Grahn var gammal och Gunnar och Karin förde inte längre några kor till Alören. Men år 2005 köpte vi Kersti och Fritz´s Möllers sommastuga på Djupsten ( f.d. C. V. Sundström), och där utanför i vassen återfann vi resterna av Grahns pråm.
I hamnen vid Charlottenlund. Förstoring.Förstoring.Förstoring.

Dage och Gunnel Byggmästar tillhandahöll.


Läs mer:
Stadsborna som jordbrukare av Erik Birck.
(Inf. 2009-03-29, rev. 2009-03-29.)