Ett affärsbrev anno 1864

Fick detta brev av Birgitta Nars. Hennes far hade i tiden köpt det i någon frimärksaffär i Helsingfors för 150 mk. Som du ser anges platsen som Nykarleby Koski. Stämpeln är en reliefstämpel med intryckt firmalogo gjord med en tångliknande grej. Vi har en liknande på museet också.
     Alltnog, problemet som föranledde brevet är humlebrist.

 

Nykarleby & Koski, den 16 Mars 1864

               
                Herr Viktor Donner

Gamlakarleby

 

                Heders broder!

        Till följe af opåräknad stark öl åtgång är jag tvungen att i år brygga vida mera än jag beräknat, hvarigenom jag blir för knapp på baijersk humla; och som Herr Konsul Krohn uppgifvit för mig att Bror skulle hafva utaf samma vara betydligt belopp utöfver Eget behof, så vågar jag vänligast bedja det Bror godhetsfullast behagade hjelpa mig ur berörde förlägenhet dymedelst att låta mig, på fördelaktiga vilkor, få 75 à 100 skålpund humla, af god sort. Kunde Bror lemna mig några månaders betalningsanstånd blefve jag än mera tackskyldig; ty penningar sitta hårdt inne hos mine ölafnämnare, hvilka hafva mer än svårt att utfå penningar af sina kunder, de der äro ymniga i förtäringen, men skrala i betalning för hvad de fått på kredite.
         I hopp att Bror, med görligaste första hedrar mig med svar, sannaste högaktning, tecknar

Vännen                      
Fredr. Forssén           Reliefstämpel från brevet. Det vita strecket beror på ett veck i pappret.
Reliefstämpel från brevet. Det vita strecket beror på ett veck i pappret.
Foto: Martin Nars.Birgitta Nars tillhandahöll via Lars Pensar

 *                *                *


Denna otydliga visar Värnamostranden, kaplansbostaden, bastun och en källare med gaveln mot älven, som torde vara Koski bryggerikällare. I dag syns endast de stora skyddande stenblocken, nu i vattenranden efter dammhöjningen.Källarns tak till höger. I bakgrunden Joupers skorsten.Värnamo från sydvästVärnamos ekonomibyggnader.

Lars Pensar tillhandahöll Värnamobilder ur pastor Stills fotalbum.


Läs mer:
Koski bryggeri av Einar Hedström.
Värnamo i kapitlet Fakta.
(Inf. 2009-04-05, 2009-04-05.)