Stadskvarnen, Engs, kvarndammen och Brunnsholmarna


Notera skjulen till vänster om kvarnen samt stenmuren under den. Kvarndammen till höger.


Einar Hedströms samling i Nykarleby stads arkiv.
Stig Haglund tillhandahöll.


Läs mer:
Stadskvarnen i kapitlet Fakta.
(Inf. 2005-08-14.)