Byggnadsställningar


Kyrktornet från nordnordost. Det är inte så ofta man numera ser så stora ställningar byggda av lösvirke. Firman som nu heter Nykarleby Spåntak och kanske gjorde det redan då, utförde renoveringsarbetet. Notera de dramatiska molnen! Förstoring.

Foto: Lars Pensar den 11 maj 1992.


Läs mer:
Detalj av tornet.
Renoveringsarbeten som utfördes 1987–93 av Henry Byskata.
(Inf. 2003-12-21, rev. 2015-01-14 .)