Stadens första laddstolpe


Den 9 november 2018 invigdes stadens första laddstolpe för elbilar, placerad i torgets sydvästra hörn, ungefär där Kombi-kiosken stod. Nykarleby kraftverk placerade ut den. Föstoring.Föstoring.


Lars Pensar tillhandahöll.

*     *     *?, Magnus Forsén från Nykarleby kraftverk och Cay Kronqvist vid laddstolpen.
Bilden lånad 2018-11-10, ttroligen från Nykarleby kraftverks facebook-sida, Förstoring.
(Inf. 2020-01-04.)


Läs mer:
Kraftverket i kapitlet Fakta.
(Inf. 2018-11-22, rev. 2020-01-25 .)