Lokomobil i gamla kraftverket

Lokomobil i gamla kraftverket.
Lokomobilen i kraftverket var ”inhyrd” från Jakobstad och har nu sålts till Nykarleby Jernväg, så där skall den finnas till påseende. Den är inte funktionsduglig nu. Den som  i tiderna funnits i Kovjoki hade sen hamnat i Socklot som kraftkälla för likströmsgeneratorn.


Foto och fakta: Lars Pensar i augusti 2006.
(Inf. 2006-08-26.)


*            *            *

Lokomobilen som vi restaurerar till driftsdugligt skick är den samma som fanns en gång utställd i Kraftverket.

Det är delvis den lokomobil som ursprungligen fanns i Kovjoki. Den hade blivit skrotad en gång men en f.d. Kovjokibo bosatt i Jakobstad började samla delar och komplettera den för att på nytt återställa den, men restaureringen av ångpannan blev för stor bit. Men det fixar vi nu. Pannboken som följde med lokomobilen är den ursprungliga från Kovjoki, vilket ger den en extra status, åtminstone i Kovjoki. Fabrikatet är VULCAN som tillverkades i Åbo.

Anders Fors berättade.
(Inf. 2013-10-03.)


Läs mer:
Lokomobil på Smedsbacka.
Interiörbilder från gamla kraftverket.
(Inf. 2006-08-26, rev. 2013-10-06 .)