Nykarleby går
in i Internet


  


Koppla upp din dator mot internationella Internet — och ta reda på vad som händer i Nykarleby! [Adressen var www.kaapeli.fi/~nkby.
Glenn Nylund/GFN står nere till höger.]

Nu kan alla med hjälp av dator och modem ta reda på vad som händer i Nykarleby!

Internet är en benämning på ett tusental olika nätverk som är sammankopplade med varandra. Dagligen förmedlas stora mängder information mellan de olika näten, elektroniska brev, datafiler, diskussioner i realtid, och mycket mer. Datanäten har blivit vardag för 30 miljoner människor runtom i världen, och antalet ökar varje dag. Med hjälp av olika informationssystem kan man besöka t.ex. Vita Huset, Kiruna stad, skicka elektronisk post åt Finlands eller USA's president, diskutera vädret i Hollywood, kolla efter en bok i Library of Congress eller i Finlands nationalbibliografi, köpa en bok från USA, sälja sin gamla kamera ...

Nykarleby stad kommer nu också att bli en skyddad del av detta världsomspännande nätverk. (Skyddad innebär att man inte kan ta sig in i stadens datorer. Nykarleby kopplas nämligen in på Internet via Jakobstadsnejdens Telefon Ab:s skyddade LanLink-förbindelse.)

Nykarleby stad kan nu erbjuda sina innevånare information om vad som händer i staden och runtom i världen. Hela världen kan också ta del av det som sker och planeras i Nykarleby genom att besöka stadens egen Hemsida i World Wide Web, som är ett grafiskt informationssystem. Adressen dit är https://www.multi.fi/~nkby/.

Eftersom stadens datanätverk är skyddat kommer informationen att lagras i en Internet värddator belägen i Jakobstad, datorn underhålls och ägs av Glenn Häger.Glenn Häger i Nykarleby din sommarstad (1995).

  • Kollade https://www.multi.fi/~nkby/ den 13 januari 2007 och till min
    stora förvåning är adressen fortfarande i bruk.
  • Den 16 mars 2010 var den fortfarande i bruk, men länkade vidare till
    https://www.nykarleby.fi.
  • Den 16 december 2020 var den fortfarande i bruk, men länkade vidare till
    https://www.nykarleby.fi.

 

Den första november 2004 lanserades stadens nya webbplats.
- den gamla ingångssidan. Gunilla Kvist webbansvarig
- den nya ingångssidan. Creamarketing webmaster.Vintern 2010
lanserades en ny layout under devisen ”Småstad som bäst”. Jag började då fundera över varifrån den gamla sloganen kom och kontaktade Gunilla Kvist (som även meddelade att den nya webbplatsen lanserades den 11 februari 2010 och att Creamarketing fortfarande var ansvariga):

Gunilla kollade i sin tur upp saken med Michael Djupsjöbacka och nedan är vad de kom fram till:

Småstad som bäst kom till efter att staden utsågs till Finlands lyckligaste stad av Helsingin Sanomat i januari 1995. Det var förre stadssekreteraren Michael Djupsjöbacka som kom med förslaget. Det fanns förslag om att vi skulle använda sloganen Finlands Lyckligaste Stad men det reagerade Michael emot. Det finns ett gammalt finskt ordspråk som säger att den som har lyckan skall gömma den annars tas den ifrån en, och därför tog han fram ett alternativ som innehöll samma andemening men inte ordet lycka. ”Småstad” skall beskriva idyllen och det sociala nätverk som framkom tydligt i Helsingin Sanomat-artikeln. En slogan kan max innehålla tre ord så vi fick tänja lite på språkriktigheten.
      Och vi tycker fortfarande att det är ganska beskrivande för vår stad.


Redan i juli 1995 hade Kuultokuva vykort (med motiv som inte var från Nykarleby) med devisen till försäljning.I början av november 2013
noterade jag att webbplatsen kompletterats med en ”sidobild” föreställande Munsala stenbro.Den första december 2014
var det dags för ny layout som presentrades så här:

Välkommen till Nykarleby stads förnyade webbsidor! Vår förhoppning är att webbsidorna betjänar bättre och är mera lättnavigerad än tidigare.

Bland nyheterna kan nämnas att sidorna är responsiva (= flexibla) och fungerar lika bra i såväl små som stora skärmar. Bland nyheterna finns även lunchmenyerna i stadens restauranger.

Bilderna på sidan är delvis hämtade ur stadens fotoarkiv. En stor del av övriga bilder har fotats av Leif Sjöholm. Sidan har utvecklats i samarbete med Creamarketing.

Vi hoppas att du gillar vårt nya utseende på www.nykarleby.fi.Den 16 december 2020
noterade jag ny layout som kanske funnits en tid. Väldigt vacker skymningsvy med ymnigt snöfall. Nedre delen.


Läs mer:
Stadens webbplats.
Neo-Carolina.
(Inf. 2004-05-31, rev. 2021-10-16 .)