Nykarlebymedaljen


Nykarlebymedaljen, avers.

NYKARLEBY

UUSIKAARLEPYY


Nykarlebymedaljen, revers.

1977


På stadens webbplats står, något redigerat:

Nykarlebymedaljen instiftades av stadsstyrelsen 1977.
     Enligt stadsstyrelsens protokoll 13.4.1977 ”kan Nykarlebymedaljen tilldelas en nykarlebybo, som utmärker sig på ett speciellt sätt inom ett visst område. Det må sen gälla idrott, lantbruk, kultur, utbildning m.m. En prestation utöver det normala kan berättiga till utmärkelsen”.
     Nykarlebymedaljen har präglats av firman Sporrong Oy.
     På baksidan graveras in medaljens ordningsnummer med romerska siffror, den som får medaljen, tidpunkt och om utrymme finns, anledningen till medaljens utdelning.


Till och med november 2006 har 39 medaljer utdelats. Av dem har 27 gått till idrottare av olika slag. Den 16 januari 2010 utdelades medalj nr 58.


Lars Pensar tillhandahöll bilder skannade av Gunilla Kvist, som inspirerades att lägga in medaljen på stadens webbplats när Lars efterfrågade den.Läs mer:
Sam Sundberg fick medaljen 1997.
Medaljkonst i Uppslagsverket Finland.
Kung Olav och president Kekkonen tilldelades medalj nr 3 och 4 vid besöket 1980. Nr 1 och 2 fick tiokamparen Jan-Erik Romar och luftgevärsskytten Inger Backlund.

Nykarlebymedaljen med bl.a. förteckning över mottagare på stadens webbplats.
(Inf. 2006-11-18, rev. 2022-12-30 .)