Södra Ringvägen 2010

 

Södös gräv och transport från Ytteresse är entreprenör. Rajåkersstigen och Rajåkersgränden kommer att ansluta till vägen.


F.d. Kyrkoby skola i bakgrunden.Stumpen som svänger till vänster vid krossgrushopen in i backen blir tydligen tillfartsväg för de tomter som kommer inne i backen. På det tyder också bredden på omfartsvägen som väl får en cykelväg bredvid sig söder om.
Foto: Lars Pensar den 31 oktober 2010.


Läs mer
Vägen i november 2012.
Vägväsen i Uppslagsverket Finland.
(Inf. 2010-12-20, 2014-05-07 .)