Nya omfartsvägen
- Södra ringvägen -
mellan Kovjokivägen och Jeppovägen
i november 2012


Andra etappen av vägbygge inleds

Publicerad 26 augusti 2011 kl. 19:19. Senast ändrad 28 augusti 2011 kl. 17:43

NYKARLEBY. Första september inleds en ny vägdragning till Södra Ringvägen i centrum av Nykarleby.

Den nya vägstumpen på 500 meter som byggs i höst startar från Järnvägsgatan bakom Westwood och dras mot Svarvars trävaruhandel. När vägen är färdig utbyggd ansluts den till Östra Åvägen och vidare ut genom det nya bostadsområdet på Rajåkern där Södra Ringvägen ska ända ut i den planerade rondellen i stadens södra utfart.

Tekniska nämnden har bland tre inlämnade offerter valt Destia till entreprenör för den andra byggetappen av Södra Ringvägen.

I entreprenaden ingår också cykelväg och övrig kommunalteknik såsom dagvattensystem.

Värdet på byggentreprenaden är 109 000 euro.

Britt Sund

 


Förstoring.

1. Turen börjar en bit från Kovjokivägen. F.d. Nykarleby Ekopaint och Jakobstads byggnadstjänst i bakgrunden.
 
Förstoring.
2. Svarvars trävaruhandel.
 
Förstoring.
3. En del av Svarvars trävaruhandels upplag.
 
Förstoring.
4.
 
Förstoring.
5.
 
Förstoring.
6. Häst och grävmaskinsspår på gång- och cykelbanan.
 
Förstoring.
7. Ängsparken och Ängsbrinken.
 
Förstoring.
8.
 

9. Hus uppförda under de senaste åren vid f.d. Jeppovägen, numera Östra åvägen.
 

10. Husen vid Rajåkersvägens början.Foto: Lars Pensar den 5 november 2012.


Läs mer:
Vägen i oktober 2010.
Vägen i juli 2013.
Vägväsen i Uppslagsverket Finland.
(Inf. 2012-11-07, rev. 2014-05-09 .)