Ransoneringshistoria


Ahngers lyxmotorkryssare.
Förstoring.

DISTRIKTSBYRÅN
FÖR VASA
FOLKFÖRSÖRJNINGSDISTRIKT
VASA, Hovrättsespl. 20 A
Tel.   4554 & 4564.

Vasa den 9 maj 1944
N:o     3361


Anders Villman
Nykarleby Högbacka

grund av Eder anhållan av den 28/4 1944 om inköp av cykel meddelar distriktsbryån för Vasa folkförsörjningsdistrikt härmed, att byrån bifallit Eder anhållan och bifogar 1 st tillståndsbevis No 02814, vilken berättigar Eder till inköp av 1 st cykel försedd med ringar från affär.

Enligt uppdrag

Byråsekreterare G. Ekholm
G. Ekholm

Rek.
Medf. Tillst.bevis.


*       *       *Notera stämpeln! 894 var landskommunens kommunnummer.

*       *       *Notera stämpeln i högerkant! 894 var landskommunens kommunnummer.


Kenneth Frostdahl tillhandahöll.


Läs mer:
Ransonering i Uppslagsverket Finland.
Neo-Carolina.
(Inf. 2014-01-09, rev. 2020-01-24 .)