I väntan på
R. R. Eklunds
återkomst


Torsdagen den 4 oktober 2012 har R. R. Eklunds huvud varit på villovägar i 1 500 dagar. Med gängse tidräkningsenheter blir det fyra år, en månad och nio dagar.

När huvudet varit försvunnet i 1 000 dagar tyckte jag att något borde göras för att återställa det och och började nysta i saken. I januari överläts ärendet åt staden med hopp om att det skulle bli en återavtäckning på dagen femtio år efter den första. Så blev det tyvärr inte, men planer fanns att det i samband med Kulturveckan skulle bli ett R. R.-seminarium och avtäckning.

Så blev det inte heller och det senaste beskedet är nu att ”huvudet kommer, utan några destovidare ceremonier, att återställas under höstens/vinterns lopp”.

(Inf. 2012-10-03, 2012-10-03 .)