Anmälda sångkörer och orkestrar.

Kategori I.
Medl. Ledare:
Arbetets vänners sångkör, Wasa 47 Alfred Holm.
Brage, Jakobstad 20 G. Wikström.
Gamlakarleby sångförening 26 J. A. Lybäck.
Gamlakarleby Ungdomsförenings
sångkör

25

H. Kalfholm.
Jakobstads Nykterhetsförenings
sångkör

35

G. Wikström.
Kronoby sångkör 32 P. V. Lybäck.
Nykarleby sångkör c. 50 M. Castrén.

Kategori II.
Esse Nykterhetsförenings
sångkör

22

M. Björklund.
Hembygdens Vänners i Pedersöre
sångkör

30

Gertrud Mannerström.
Jeppo sångkör 29 H. Sjöblom.
Kovjoki sångkör 12 E. Kjellberg.
Lepplax sångkör 17 A. Vesterlund.
Munsala sångkör c. 50 H. Vik.
Nedervetil sångkör 18 V. V. Hackzell.
Pedersöre Ungdomsförenings
sångkör, Bennäs

25

J. A. Andersen.
Pensala sångkör, Munsala 28 A. Söderlund.
Pörtom Sångförening 25 A. Sten och
          O. Lillhannus.
Rödsö sångkör 17 W. Häggblom.
Sundby sångkör 22
O. Häggström.
Teerijärvi sångkör 18 A. Fogelström.
Wörå sångkör 28 E. Blomqvist.
S:ma
576
 
Kronoby hornseptett 7 P. V. Lybäck.
Nedervetil hornseptett 7 J. Högbacka.
Soklot hornseptett 7 Sigfrids.
21
Gamlakarleby stråkorkester 7 J. A. Lybäck.
Kållby stråkkvartett   — — — —
Nedervetil stråkorkester 9 A. Nyqvist.
Oravais stråkorkester 7 V. Häggström.
Seminaristernas i Nykarleby
stråkorkester

9

I. E. Koskimies.

 

 

 


_______

Program

för sång- och musikfesten i Nykarleby
26—28 juni 1914.

Fredagen den 26 juni.

     Dirigentmöte kl. 12 p. d.
     Kl. ½ l e. m. samlas alla aktivt deltagande i festen
på torget och avsjunga

Vår Gud är oss en väldig borg.

     Efter det uppropen av anmälda körer och orkestrar,
utdelning av standar och festmärken ägt rum, ordnas
kör- och orkestermedlemmarna i led och avtåga till fest-
platsen. Här hälsas deltagarna välkomna av festbestyrel-
sens ordförande, varefter körerna beträda estraden och
unisont avsjunga Vårt land och Modersmålets sång.

     Kl. 2—½ 4 e. m. middagsrast.
      "   ½ 4—6 e. m. stämjustering.
      "   ½ 7—8 e. m. Solistkonsert.
      "   8 e. m. repetition.

Lördagen den 27 juni.

     Kl. 8—10 f. m. repetition.
      "   10—11 f. m. frukostrast.
      "   11—1 p. d. repetition.


     Kl. 2 e. m. första

Kyrkokonserten.

Program:

Trio                                                     Mozart.        
Fröknarna Ilmoni.

Körsats ur orat. Elias.                         Mendelsohn.
Kören.

Aria.                                                           "        
Herr Bäckman.

Terzett ur orat. Elias.                                     "       
Fröknarna Ilmoni.

Finlands namn.                                    A. v. Kothen.   
Kören.
_______

     Kl. 3—5 e. m. middagsrast.
      "   5 e. m. andra

Kyrkokonserten.

(Samma program som å första).

     Kl. ½ 7 e. m. Nykarleby ungdomsförenings

Fokfest
å Jutas.

Söndagen den 28 juni.

     Kl. 8 f. m. klockringning i kyrktornet.
      "   1/2 9 f. m. slutrepetition.
      "   10 f. m. gudstjänst i kyrkan.
      "   1 ½ 2 gymnastikuppvisning av Finlands gymna-
           stik- och Idrottsförbund å seminariets sportplan.
      "   ½ 2 ½ 4 middag i seminariets festsal.
      "   ½ 4 samling å torget och avtåg till festplatsen.

Festkonsert
i Topelius' park.

Program:
Sång

Den blomstringstid nu kommer     .     S. Kolmodin.
Till sången     .     .     .     .     .     .     F. Pacius.

_______

Prolog
.
Hj. Procope.
_______

Sång.

Marsch. G. Wennerberg.

_______

Tal.
J. Tegengren.
_______

Sång.

Till fosterlandet     .      .     .     .     .     J. Sibelius.
Mitt hjärtas sång.                                          "
Vallflickans söndag      .      .     .     .    P. J. Hannikainen.

_______

Stråkorkester.

Sång.
_______

Slumrande toner     .     .     .     .     .     arr. O. Andersson.
Österbottnisk folkvisa   .     .     .     .     J. A. Lybäck.
Väntan       .     .     .     .     .     .     .     M. Wegelius.
Juninatt     .     .     .     .     .     .     .      A. v. Kothen.

_______

Hornorkester.
_______

Sång.

Dröm     .     .     .     .     .     .     .      R.Schumann.
Till Sylvia sången      .     .     .     .     R. Faltin.

_______

Tal.
I. Heikel.
_______

Sång.

Suomis sång     .     .     .      .     .      .      F. Pacius
Marsch ur finlands namn     .     .     .     A. v. Kothen.


Konstutställning.

     Under tiden för sångfesten och en vecka senare eller från

25 juni till 5 juli

anordnas i seminariets ritsal, övre våningen av verkstads-
byggnaden en konstutställning av artisterna:
     Wille Wallgren, skulptur,
     Viktor Malmberg, skulptur,
     Bengt Schalin, trädgårdskonst,
     Teodor Schalin, teckning, etsning, målning och skulptur.

     Utställningen hålles öppen
               Söndagar         kl. 1 — 7 e. m.
               Söckendagar.       9 f. m. — 8 e. m.

_______

 

 

 Läs mer:
Sångfesten
av Otto Andersson.