Seminariegatan 1978

Sommaren 1978 uträtades Seminariegatan vid anslutningen till Juthasvägen och en stor del av Brostuguberget skulle sprängas bort.Stadsbyggmästare Nils Levlin tittar på Bjarne och sonen Matias Sund i grävmaskinen på Seminariegatan. I bakgrunden till vänster om grävmaskinen syns gaveln på f.d. fru Petterssons stuga och till höger om den skymtar f.d. Siegfrids stuga. Förstoring.Bjarne Sund lastar brodern Roger Sunds Volvo. Förstoring. F.d. Swels hus i bakgrunden.Brostuguberget perforerades av borrhål, men planerna genomfördes (p.g.a. eller tack vare beroende på ur vems perspektiv man ser på saken) protester först år 1981. Förstoring.Elisabet Sund fotograferade och tillhandahöll.


Läs mer:
1981 sprängdes Brostuguberget senast.
Maskinröjning Lindvall och Willman av Kenneth Frostdahl.
(Inf. 2010-04-21, rev. 2012-06-08 .)