Dokument från Nykarleby stads sjöfartshistoria

 

K.B. !

Låt mig veta huru Du och Dina Medredare beslutit om befraktningen af Skeppet Alku! Jag vill veta derom föratt kunna afgifva order om frakt slut genom ombud i Hull.
     Jag är på resa till Mgrund [Munkgrundet] och har ej tillfälle komma till staden. Derföre ber jag med några rader få meddelande !

Vännen O,  v, Essen

Klockars Gästg. af   23/ 9  67

i hast tecknadt med dålig penna.

Originalet.

 

 

*     *     *Herr Rådman C: W: Sundström     Debet

1867 .  Sept: in an Lossat å ångfartygsbryggan
            625 mattor Mjöl hvarföre i broafgift
            påföres a 12 p per Matta                        S Mk 75. 
                                                                          S Mk 75. 
                        Nykarleby den 22 November 1867.
                                             Nils Malmberg

                        betalt till Hedström 40 Mk
                        och resten af beloppet till undertecknad
                        som qvitteras.
                                             Nils Malmberg

Hedström betalt Broafgift för 155 mattor
Häggblom             ”               235    dt             28-20 –

Originalet.


Lars Pensar tillhandahöll med kommentaren:

Då havet svallar fritt utanför Grisselön sänder jag lite sjöfartsrelaterat. Två saker som man kan notera är avsändningsplatsen Klockars gästgiveri samt att detta nödår lyckas man vid Andrasjön få iland 625 mjölmattor. Hur många som räddades till livet tack vare dem kan man bara spekulera om! 


Läs mer:
(Inf. 2015-03-18, rev. 2015-03-19 . )