Forman Häggbloms villkor och fastställda skjutstaxa år 1908

- skall hålla 3 friska hästar och tre dugliga åkdon
- till eller från Andrasjön 1:— mk
- tur - retur Andrasjön 1: 25 mk
- till Jutas från staden 1:— mk
- tur - retur Jutas 1:— mk
- till Gamla hamn 0: 75 mk
- tur - retur Gamla Hamn 1:— mk

Lars Pensar digitaliserade tillhandahöll och upplyste om att formannen var Heikki Häggbloms farfar.


Läs mer:
Häggbloms gård.
Skjutsväsen i Uppslagsverket Finland.
(Inf. 2005-08-24.)