Avverkningar i Skogsparken vårvintern 2006


Det har avverkats en hel del i skogsparken. På ett anslag på en tallstam finns ett anslag om planering och åtgärder för skogsparken. En plan skall i ett senare skede presenteras så att folk får säga sin åsikt om hur skogsparken skall användas.


Skogsparken 2006


Skogsparken 2006


Skogsparken 2006
Foto: Lars Pensar den 23 mars 2006.


Lars Pensar tillhandahöll och berättade. År 2002 motionerade stadsfullmäktigeledamot Olavi Heinonen för en uppsnyggning av parken.


Läs mer:
Kullen där pinnhuset stod.
Skogsparken i kapitlet Fakta.
(Inf. 2006-03-25.)