Skogsparksdammen omkring 1910
Skogsparken omkring 1910.
Första gången jag sett ett flytetyg i dammen.


Lars Pensar tillhandahöll bild från stadens arkiv.


Läs mer:
Detaljförstoring.
Skogsparken i kapitlet Fakta.
(Inf. 2006-01-01.)