Sollefteå

Vy från början av 1900-talet över stadens tidigare fadderort, numera vänort i Sverige.

"Ångermanelfven och Sollefteå
Missionsbokhandelns Förlag, Sollefteå."