Sollefteå

Vy från början av 1900-talet över stadens tidigare fadderort, numera vänort i Sverige.

”Ångermanelfven och Sollefteå
Missionsbokhandelns Förlag, Sollefteå.”Läs mer:
Alla sidor där Sollefteå nämns.

Sollefteå kommuns webbplats.
Sollefteå kommun på Wikipedia.
(Rev. 2017-11-05 .)