Solvins jeep
Solvins jeep av årsmodell 1960 är en Austin Gipsy, som från början ägdes av Vasa Tvål. Eliel Eng köpte den därifrån till landskommunen för att använda den som transportfordon för motorsprutan. År 1973 köptes den av Solvins då landskommunen stod i beråd att inköpa en ny större Land Rover.
     Dessa Austin Gipsy hade tillverkats i en mycket liten serie. I Finland såldes endast ett fåtal exemplar. Ett av dessa lär vara under restaurering i Seinäjokitraken. Ett exemplar av bilen har noterats på Kanarieöarna och fotograferades där.

Detta berättade Kurt Solvin för mig. Han är sen en vecka heltidspensionär.Jeepen vid korsningen esplanaden-Borgaregatan, mot norr.
Jeepen vid korsningen esplanaden-Borgaregatan, mot norr.


Jeepen.

Lars Pensar fotograferade och berättade.


Läs mer:
Stadens nutida brandbilar.
Kraftverkets Jeepar.

The Austin Gipsy site.
(Inf. 2008-06-12, rev. 2012-12-30 .)