Vasa läns vapen

Vapnet som det såg ut i början på nittonhundratalet. Vasen, eller kärven, symboliserar ätten Vasa. Vasa län finns inte längre, ingår sedan 1997 i Västra Finlands län. Kortet ingick i en samlarserie med 57 vapensköldar som följde med cigarretter från Suomen Tupakka O.Y.

"Vasa län
— — —
Österbotten bildade 1634 ett eget landshövdingedöme, ursprungligen med residens i Uleåborg, från 1688 i Vasa; vid länsregleringen 1776 delades det i V. och Uleåborgs län. Till V. anslöts då n.ö. delen av övre Satakunta och n.v. delen av n. Tavastland. Dessa områden avskildes 1960 och blev en del av Mellersta Finlands län, som bildades samma år. Från V. överfördes 1969 Virdois kommun till Tavastehus län. V. är ett tvåspråkigt län som traditionellt haft livliga internordiska kontakter över Kvarken. Primärnäringarna jord- och skogsbruk samt fiske spelar fortfarande en viktig roll; i mitten av 1980-t. fick ca 20 procent av befolkningen sin utkomst inom lantbruket med binäringar (inkl. pälsdjursskötsel). Inom näringslivet i övrigt dominerar de små och medelstora företagen, vilket är ett utmärkande drag för länet."


Uppslagsverket Finland (1985).
Till Nykarleby stads vapen   Tillbaka till Ingångssidan