Hej.

Sänder ett anslag från juni 1901, vilket upphängdes på synliga platser i staden.VARNING.

     Av förekommen anledning åtvarnas allmänheten att icke med häst passera samtidigt med lokomotivet över nybron [Storbron/järnvägsbron]. Lokomotivet signalerar sin överfart med upprepade visslingar.
      Likaledes varnas vägfarande att icke fastbinda sina hästar vid målar Sundells butik [i Brostugan], emedan lokomotivet där kommer dem så nära att de lätt skrämmas och olyckor sålunda kunna uppstå.


Detta var tydligen det första trafikproblemet i Nykarleby och ett tecken på att en ny tid inträtt i stadens liv, skrev Lars Pensar som tillhandahöll.


Läs mer:
Nykarleby Jernväg i kapitlet Fakta.
Några ord om målar Sundells butik i Brostugan - Stora bron av Lars Pensar.
(Inf. 2004-09-29.)