Ett sjömansbrev från Tjöpenhamn

 

Tjöpenhamn den 21 augusti 1887

Älskade föräldrar nu måste jag skrifva några rader till eder. Medan vi af en hendelse kommit oss för tidit i land. Vi afseglade från vasa samma väcka om fredag morgon och hade ett vackert väder och god vind men kommen i rauma sjön fick vi motvind och stårm och så har det varit öfver hela östersjön tils vi skålade eller rättare sakt seglade i hop med en rauma brigg det var natten mellan den 14 och 15 klockan 12. vi voro alla man på deck  och skulle vända då vi hastikt såg briggen på styrbords sidan det var frisk vind och vi gick för fulla segel så att vi ingenting konde göra utan endast se huru det skulle gå han kom in vid fock masten och bröt sönder brädgångarna och kila lös riggen och storbåten som var på kajut taket krossades stor rån sprang af och annat mera till.
     Det brakade som man brutit sönder en hel hop pärt korgar och skulle vi ej haft så hög dexlast som vi hade så skulle vi hela sidan gåt in och då skulle vi ha gått i marvatten straxt en ångare har nu dragit oss in i dockan i tjöpenhamn och här skall skutan reppareras vi måste låssa halva lasten så att hon kan repareras vi veta ej ennu huru lenge vi komer att vara här så det är best att skrifva svar så fort som möjligt jag har nu varit en gång i land och beset staden tjöpen hamn är en stor och vacker stad med 6,7 vånings sten bygningar vidare har jag icke att berätta utan att jag lefver och mår bra och har ej varit als sjösjuk kaptenen har ej visat något af sin elakhet ennu utan alting går sin jemna gång vi tror ej att det blir någon amerika resa nu när det gick så der.

Min adräs är Sjömannen A. [?]. Jakobsson Barkskeppet ellen
Kappten E. Dalström adres Skeppshandlaren Julius. Skärbeck Tjöpenhamn Danmark

Många helsingar till eder och alla bekanta.


Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll brevet upphittat i systrarna Forsells gård och inköpt vid Juthbackamarknaden.


Läs mer:
Kiirus' förlisning av Erik Birck.
(Inf. 2008-10-30, rev. 2008-10-30.)