Topeliusparken 1935
Från Topeliusparken mot norr. Notera det höga gräset och att det inte finns häck kring halvrundeln med bänkar! Närmast på älvstarnden Ahonens bastu och bortom det Bircks bastu.


Einar Hedströms samling, Nykarleby stads arkiv.
Stig Haglund tillhandahöll.


Läs mer:
Tallarnas barr och björkarnas blad av Einar Hedström i ÖP 1935.
Topeliusparken i kapitlet Fakta.
Detalj av Bircks bastu.
(Inf. 2005-09-20.)