Nykarlebyskepp på långfärd

I Helsingör (Elsinore) i Danmark registrerades alla skepp som passerade mellan 1497 och 1857. För varje passage antecknades datum, skeppets befälhavare, dess hemort, kaptenens namn, skeppets avgågnshamn och destination samt vad som fanns i lasten och vad som behövdes betalas i tull. 

Efter att det Bottniska handelstvånget upphörde kunde skepp från Nykarleby handla direkt mot utlandet utan att lasta om i Stockholm eller Åbo. Från 1769 dyker det upp skepp registrerade i Nykarleby vid Helsingör. 

Ofta åkte skeppen ut på sensommaren till Medelhavet med Nykarlebys stora handelsvara tjära och beck och satte kurs mot hamnar längs den franska kusten, Amsterdam eller Medelhavet. Sedan kom man tillbaka på våren nästa år med salt i lasten, vilket behövdes för att konservera maten på de österbottniska breddgraderna. 

Öresundstullens register finns numera online via adressen www.soundtoll.nl
Det finns mer fakta om laster och tullavgifter i själva registret, men här är en lista på de skepp från Nykarleby som finns i öresundsregistret och deras befälhavare mellan 1769 och 1803

 


Datum för passage Skeppets
befälhavare
Befälhavarens hemort Avskeppnings-
hamn
Destination
1769-08-25 Carl Magnus Östergård Nye Carlebye Gamle Carlebye Middelhaved
1770-07-05 Carl Ludwig Kinbeg Nye Carleby Nye Carleby Amsterdam
1774-09-22 Claes Breitholtz Nye Carleby Carleby Marsielle
1776-04-27 Claes Breitholtz Nye Carlebye Cagliarie Carlebye
1777-05-13 Simon Erickson Forstrøm Nye Carlebye Cagliane Carlebye
1777-08-20 Claes Breitholtz Nye Carleby Gamle Carleby Nordjsjön
1778-10-09 Claes Breitholtz Nye Carleby Nye Carleby Medelhavet
1780-07-23 Petter Uldr. Sirgh Nye Carleby Gamle Carlebye Brest
1782-11-12 Carl Magnus Östergård Nye Carleby Gamle Carleby London
1784-07-30 Thomas Berg Nye Carleby Gl.Carleby Havre de Grace
[Le Havre]
1785-06-02 Axel Skarin Nye Carleby Gottenborg Carleby
1785-06-23 Thomas Berg Nye Carlebye Cagliarie Östersjön
1785-10-24 Thomas Berg Nye Carleby Riga Lissabon
1787-06-07 Thomas Berg Nye Carleby Marstrand Riga
1787-09-08 Peter Moreen Nye Carleby Gamla Carleby Lissabon
1788-07-08 Peter Moreen Nye Carleby Cagliarie Nye Carleby
1788-07-27 Gust. Christopherson Nye Carleby Gamle Carleby Bordeaux
1792-06-21 Hinr. Joh. Sakleen Nye. Carleby Gl. Carleby Amsterdam
1793-09-19 Peter Lindquist Nye Carleby Stockholm Dublin
1795-09-21 Christo. Wulff Nye Carleby Nye Carleby Göteborg
1799-07-24 J. C. Skörig Nye Carlebye Stockholm Pool
1803-07-07 Olof Cronstedt Nye Carleby Nye Carleby Nordsøen
1803-09-01 Olof Cronstedt Nye Carleby Hull Nye Carleby


Källa: https://dietrich.soundtoll.nl/public/
(OBS: Namnen är något försvenskade i denna lista i jämförelse med originalinformationen)Två av befälhavarna har jag också hittat i kyrkböckerna. Carl Magnus Östergård gjorde åtminstone två långa resor och Claes Breitholtz, gjorde flera resor och gjorde sig senare  känd genom att bli  Finlands första ostasienseglare med sin resa till Batavia, i nuvarande Indonesien.

Kapten Carl Magnus Östergård
Carl Magnus Östergård bodde på tomt 43 och 54 enligt Woldemar Backmans anteckningar.
     Han gifte sig den 4 december 1774  med Catharina Turdin, från den kända Turdinska släkten och de fick sex barn ihop under perioden 1775 och 1784. Carl Magnus Östergård dog i feber 1790, 53 år gammal.

Kapten Claes Breitholtz
Claes Breitholtz var född 27 februari 1743 i Stockholm och gifte sig 9 oktober 1781med jungfru Brita Lena Aspegren i Pedersöre Kyrkby. Den 19 september 1782 fick de sonen Carl. 
     Som befälhavare på fregatten Concordia af Jacobstad genomförde Breitholtz en resa till Batavia (nuvarande Jakarta) och räknas som den första som förde ett finländskt fartyg till Ostindien, vilket har skildrats av skeppsläkaren Claes Hornstedt. Claes dog 14 februari 1812 på Storsandsund i Pedersöre.Claes Nordling tillhandahöll.


Läs mer:
En slump att samma dag som detta publicerades, publicerades också hans fars innehav av Nykarleby ...
Snauskeppet St Johannes.
(Inf. 2013-01-13, rev. 2018-03-28 .)