Utsikt från vattentornet i slutet på 1960-talet


Utskit från vattentornet i slutet på 1960-talet.

Utsikt från vattentornet 1967. Kortet har mycket stor likhet med Kuultokuvas vykort nr 1405 från 1967. Det enda som skiljer är att byggandet av ”Grönhuset” mitt i bild precis har inletts. Tuko E 87283 har samma original, men är lite annorlunda beskuret.

För pekaren över bilden för att se vilka hus som inte längre finns!


Jorma Metso tillhandahöll.


Läs mer:
Vattnetornet i kapitlet Fakta.
(Inf. 2006-02-08.)