En vinräkning

 

Mainz, den 11 september 1900

Välborne
Herr Med.dr W. Backman, Jakobstad

          Härmed har vi äran att meddela att vi, på sätt som framgår av uppgifter på följande sida, har avsänt det vin som Ni godhetsfullt beställt genom vår Herr Koch. Vi hoppas att transporten avlöper lyckligt och ber att Ni behagar godkänna nedanstående faktura på Riksmark 50,40.
          Den omsorg som vi har ägnat utförandet av Edert värda uppdrag tillåter oss att hoppas att Ni är tillfreds med leveransen och har fortsatt förtroende för oss.
          Vi ägnar oss alltid med särskild tillfredsställelse åt Edra angenäma uppdrag och rekommenderar oss

med utmärkt högaktning
A. Koch Söhne

Vi har tillåtit oss att innesluta en låda med 12 flaskor Rüdesheimer, avsedd för Herr Ing. U. Hartman, i försändelsen och anhåller vördsamt om att Ni av bemälde herre uppbär ersättning för de omkostnader som förfarandet medfört.

Än en gång högaktningsfullt
D.o

 


_______________________


Vi har idag genom herr Ivar Chr. Lofson (?) Lübeck för Eder räkning sänt en låda innehållande

12 flaskor Niersteiner Rehbach 2 24  
12      ”     Rüdesheimer2 24  
 För låda och inpackning  40
  RMark50 40


Nere på sidan: Vin i fat bör helst få vila 10 till 14 dagar i ett svalt lager dock liggande på skrå ( dvs. lutande) så att vinet berör korkarna.
Vin i flaskor försöker vi packa upp genast efter ankomsten, befria från halm och därefter placera i vinkällaren liggande på hyllor eller på sand likväl så att vinet berör korkarna. (eller några andra "stoppar")Det verkar som om den gode doktorn ofta beställde dryckjom. Räkningen är ju adresserad till Jakobstad, men Backman hör ju också i hög grad till Nykarlebys och Juthbackas historia.
God smak hade han åtminstone!

Ull-Britt Gustafsson Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Carl Grundfeldt importerade vin i betydligt större skala.
(Inf. 2007-10-28, rev. 2007-10-28.)