Hej!

Så här i båtupptagningstider passar bra det med ett vykort sänt av Ester Granlund (syster till min farmor Elvi) till sin pappa Anders Granlund. Senare emigrerade Ester till  Amerika, där hon gifte sig och stannade livet ut.


Wasa Kommunala sjukhuset.
Conrad Freeses bokhandel.
Wasa 3/10 1904

Tack för igår. De har slutat taga upp sina båtar. Måste därför taga hem ”Tom” [ev. Tone]. Sänder den på boxer [bogser] med någon ångare. Vet ännu icke hvilken dag, men skrifver närmare. 
     Kanske pappa då är vänlig och går och tar emot till Andra sjön och seglar den till Nålön. Då jag kommer så får vi skaffa bräder och laga tak på den så att den icke far illa i vinter. Tänker nog att den blir hemma då, för icke säljer jag Tom förr än jag blir brödlös.
     Helsningar Ester 

Hösthälsningar från Elisabet

p.s.
Vi har ut båten ännu. Det skråna på i Andrasjö hamnen och i Långörs sundet när Bjarne kom från villan idag. Det ska vara rejält på minus 2 nätter, men sen utlovas det varmare väder så båten får vara i sjön ännu ett tag.
d.s.


ElisabetSund tillhandahöll. Vi tog upp båten i dag.


Läs mer:
Ångbåtarnas ankomst.
(Inf. 2018-10-28, rev. 2018-10-28 .)