Recept från Nykarleby Apotek — 1971

Missade min första skolavslutning våren 1971 när jag skulle ha presenterat klassens framförande av ”Vårdikt av Marita Lindqvist”, samt läst strofen:

Fiskarna vid abborgrundet
tänker kanske just så här:
Om vi ser en mask som sprattlar,
skall vi veta vad det är.

I stället kurerades min förkylning med ”1 tesked 3 ggr. dagligen. Hostmedicin.” utskriven av Doktor Sourander.
Originalstorlek 222x70 mm.
Tillbaka