"Nyykaabibässin" på Storbron

Sommaren 1899 när sträckan till Andrasjön byggdes. Stadskvarnen till vänster och Brunnsholmarna till höger."Nyykaabibässin" på Storbron.

Bilden finns även i Den smalspåriga järnvägen av Erik Birck. Mikael Schalin tillhandahöll denna av betydligt bättre kvalitet.
Foto: J. Schalin.


Läs mer:
Hela bilden.
Den smalspåriga järnvägen av Erik Birck.
(Inf. 2006-03-12.)