Stadskvarnen
Mot sydväst.
Foto: Lars Pensar vintern 1983.
Tillbaka  Nästa foto, interiör mot söder