Majniemi slott — står det nere till vänster
Akvarell av Jac. Ahrenberg, 1847—1914. Tillhör[de åtminstone 1949] Topeliusmuseet på Hertonäs.
Ur Nyberg (1949) Zachris Topelius.