Interiör från Nykarleby museum

.
Foto: Lars Pensar, 1986.