Storbron och kyrkan

En riktig torrsommar fotograferad någon gång mellan 1898 när järnvägen till Andrasjön byggdes och de bortre fackverken monterades och 1926 när kraftverksdammen stod färdig. Struten till vänster om den stora stenen till höger är en ”nätingmjärd”. Man kan se att det östra landfästet står stadigt på hälleberget. Från sydväst.

 

Fick fotografiet av Holger Haglund, originalet finns vid Nykarleby museum.Bilden finns även på sid. 69 i Nykarleby stads historia del II. Där lyder bildtexten: ”Vy över älven och kyrkan från söder sommartid. Bortom bron till höger synes G. A. Lindqvists, C. W. Sundströms m.fl. höga magasin.” Under sista tiden kallades Sundströms Holmströms magasin. Förstoring.


Läs mer:
Ett för årstiden owanligt högt wattenstånd.
” ...om sommaren springa barnen från staden torrskodda på stenarna i flodens botten”.
(Rev. 2020-01-26 .)