Zacharias Topelius

Porträtt målat av R.W. Ekman. Skalden sitter i båten Maja.

Finns vid J. L. Runebergs hem i Borgå.


Fick kortet av Lars Pensar.


Läs mer:
Topelius i Uppslagsverket Finland.
(Rev. 2015-09-10 . )