Barkskeppet Alku

Barkskeppet om 266 läster (även uppgiften 274 förekommer) byggdes 1857 på Alörn av av furu och gran på kravell av skeppsbyggmästaren M. Henriksson och ägdes av Nykarleby stads Warfs Bolag.

Fördes till 1860 av sjökapten C. P. Löfberg och sedan till 1869 av sin tidigare styrman sjökapten Ernst August Henelius och efter honom av bl. a. sjökapten Gabriel Wilhelm Aspegren d.y.Barkskeppet Alku. Nykarleby museum. Delförstoring.
Foto: Lars Pensar juni 2004.

(Inf. 2004-06-13.)

Modell


Alku. Notera att flaggan är på samma plats som på målningen! Förstoring.

Jag har ett modellbygge av Alku i mitt arbetsrum. Tyvärr har namnet ALKU på vimpeln har bleknat bort med tiden. Montern (bredd 63, höjd 43, djup 21 cm) beundrade jag redan som barn där den stod uppe på ett gammaldags skrivbord i kontoret hos min farfar. Men frågan om vem som har gjort den blev aldrig ställd. Dock tror jag att det kan ha varit min farfars far, Johan Mattsson Holmström (1848–1931), som var sjöman. Men om han hade hört till besättningen på Alku vet jag inte.


Folke Holmström tillhandahöll.
(Inf. 2022-10-17.)


Läs mer:
Byggandet.
Några ord i Finlands Allmänna Tidning.
Första resan till Livorno.
Delägare Kristian Vilhelm Sundström, Albert Dyhr, Carl Johan Berger, Carl Grundfeldt.
Enligt Woldemar Backman var även Anders Gustaf Ahlström befälhavare.
Lyckliga barken Alku klarade stormens öga av Lars Pensar i Pedersöre 2010
Frpåga om befraktning 1867.
Fler fartyg.
(Inf. 2004-06-13, rev. 2022-10-18 .)