Barkskeppet Jupiter


Fartyget byggdes 1829 på Nykarleby stads skeppsvarv av furu på kravell, och tillhörde råd- och handelsmännen Isak Lindqvist, Adolf Hammarin och Petter Lybeck. Dräktighet 127 svåra läster efter 18 skeppund per läst. Skeppet förliste 1851 utanför Malaga.


Barkskeppet Jupiter av Nykarleby.
Barkskeppet Jupiter. Tavlan tillhör Nykarleby museum.


Leif Sjöholm tillhandahöll.


Läs mer:
Jupiter och Jupiterfonden av Erik Birck.
(Inf. 2005-11-20.)