Lastning på TorsöfjärdenEtt fartyg med skorstensmärke ”S”.Fartyget ...BURG med rederimärke K.I.A. på skorstenen omflutet av props.
Förstoring.

[Hittade fartyget i februari 2018. Det visade sig heta Marienburg och ägdes av Kohlen Import U. Poseidon Schifffahrt A. G. (K.I.A., Koholyt A. G.) i Köningsberg när det torpederades och sänktes 1943. Hon var byggd 1917 i Holland för ett holländskt rederi och första namn var SS Moordrecht. Hon ägdes 1927–30 av Helsingfors Ångfartygs AB under namnet SS Kemi och av ovanstående från 1930. Dock lite märkligt att det i en förteckning från 1928 över fartyg som lastat i Nykarleby, finns Marienburg när hon vid den tiden borde ha heta Kemi och seglat under finsk flagg.]Förstoring.
För pekaren över denna och de två följande bilderna för att se dem SV/V. Kolorerade av Peter Gullback.Troligen en av Wilkmans båtar. Förstoring.Man tycks ha haft en flotte på vilken lastarna stod förankrad intill fartyget.
Förstoring.


Barbro Granvik-Nordling tillhandahöll via Stig Haglund.


Läs mer:
Något om propsbarkning och barken som bränsle av Bror Johansson.
Fler fartyg.
Kort historik om flottning, transportering och uppläggning av virke av Fjalar Zittra.
Sjöfarten 1928.
(Inf. 2006-07-19, rev. 2020-09-13 .)