Barkskeppet Usko


Barkskeppet Usko (350 läster) byggdes 1866 på Alörn av Nykarleby stads Warfsbolag. Jakob Kerrman förde skeppet.


Notis om byggandet i Helsingfors Tidningar.


     Barkskeppet Usko
från Nykarleby har enligt ingånget telegram strandat i Engelska kanalen nära Deal, samt därpå nedbrunnit. Besättningen räddades. Usko var försäkrat för 75.000 mk och det sista större fartyget som byggts i Nykarleby.

Österbottniska Posten, nr 49 den 4 december 1884.

Mer ur samma nummer.Barkskeppet Usko. Tavlan tillhör Nykarleby stad och finns i ämbetshuset.
Foto: Lars Pensar, januari 2005. Tavlan fanns tidigare i Grundfeldtska gården och i Rådhuset, vilket inte är så långsökt eftersom Grundfeldt var delägare eller kanske rättare; partsredare.
(Inf. 2005-01-19.)

Barkskeppet Usko. Sommaren 2005 var tavlan utställd på Forum Marinum i Åbo med följande information förmedlad av Lars Pensar:


-

olja på duk, 51x76 cm
-signerad W H Yorke, Liverpool
-byggd 1866
-592 reg. ton
-förbyggd 1877
-redare 1882 Carl Grundfeldt
-befälhavare 1882 Gustaf Lundqvist
-hemmahamn Nykarleby
-sjöassuransflagg:röd 192  
-signalflagg:R. J. B. D.
-officiell signalflagg:R. M. D. G:


En annan tavla av fartyget samt en loggbok utbjöds på en auktion för något år sedan och har sedan dess gått okända öden till mötes.
(Inf. 2005-08-31.)


Lars Pensar tillhandahöll bilder och notis ur ÖP.

*     *     *


Hej.

Blev lite inspirerad att googla lite efter senaste inlägget om barken Usko. Hittade detta på The Lifeboat Fund som är uppgifter ur loggboken för räddningsbåten ”Civil service No.4” som var stationerad i Walmer under slutet av 1800-talet. Första stycket lyder:

Many of the services by lifeboats at this station involved the crews spending many hours at sea, standing-by vessels which had run aground on the notorious Goodwin Sands.

One such instance came on 27th. November 1884 when the ”Civil Service No. 4” was launched at 6-45 a.m., after a vessel had been reported aground on the Goodwins. She was the Russian barque ”Usko”, which was heavily laden with a cargo of timber. With the lifeboatmen standing-by, the crew were taken off by several of the Deal luggers, the lifeboat only returning ashore when everyone was safe.

Inte mycket men lite spännande ändå.

Henrik Frilund

(Inf. 2017-10-08.)


Läs mer:
Några ord om byggandet.
Barkskeppet Uskos sista resa. Haveri eller bedrägeri? av Lars Pensar.
Delägare Kristian Vilhelm Sundström, Matts Sandström, Albert Dyhr, Carl Johan Berger, Carl Grundfeldt och Petter August Lybeck.
Matts Edvard Nyberg var med om haveriet.
Några ord om utskjutningen av Abraham Andersson Gästgivars.
Fler fartyg.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
Styrmän:
(Inf. 2004-10-26, rev. 2022-10-09 .)