Selma Wedin i början på 1970-talet


Gustav Adolfsgatan 34 vid korsningen med Källbackgatan, mot nordost.

Fotograferat efter att Källbackgatan ändrades till grönområde, notera förbudsskylten till höger, och före huset revs i mitten på 1970-talet. I huset till höger bodde Gunnar Sund, son till 16-barns föräldrarna Alfred och Aina Sund.

Foto: Håkan Wenelius.
Stig Haglund tillhandahöll.


Se mer:
Huset från gatusidan.
Paul Sandelin har tecknat uthuset och granngården till vänster.
(Inf. 2004-01-07)